Sobre el projecte

 Centre de recursos sobre la remunicipalització de serveis públics (CRReS)

 El centre de recursos sobre la remunicipalització de serveis públics és un espai dedicat a recollir i sistematitzar eines útils al servei d’aquells ens que han decidit o volen valorar les possibilitats per a reinternalitzar un servei. L’aspiració és que el centre sigui un espai neutre on es pugui accedir a informació vàlida i aplicable sobre aquesta matèria i que generi un espai de trobada entre els diferents sectors i actors interessats.

 Situació de partida

L’interès per aquesta pràctica s’ha incrementat de forma sensible al llarg dels darrers anys i cada vegada s’aprecia una major necessitat de recursos i mecanismes que puguin contribuir a definir i valorar les diferents opcions, així com a donar suport al desplegament i valorar el seu funcionament. Si bé en l’àmbit europeu, i en particular en relació amb l’abastiment d’aigua i amb l’energia, s’ha produït una debat públic sobre aquesta matèria que ja es va iniciar en la segona dècada dels 2000, el cert és que en el cas espanyol aquest procés ha emergit de forma més tardana. Així, de moment no es disposa de sistemes d’informació i reflexió sobre aquests processos. Aquesta iniciativa hauria de completar aquesta mancança i fomentar i facilitar el debat.

 La plataforma

El centre de recursos s’articula a través d’un lloc web d’accés obert dirigit a la comunitat vinculada a la prestació de serveis públics locals, però no estrictament a municipis o responsables municipals.

El desenvolupament de la plataforma i l’accés als materials es farà de forma esglaonada, en diferents fases.

 Contingut

La major part dels continguts del centre de recursos hauran estan creats o promoguts per la Fundació Carles Pi i Sunyer per tal de garantir que hi hagi espai per a totes les visions i que les eines i materials siguin rigorosos. Ara bé, es preveurà també espais oberts a la participació, i a l’intercanvi d’opinions i de materials.

 -          Identificació de ciutats i serveis que han portat a terme processos de remunicipalització.

-          Identificació de ciutats i serveis d’àmbit internacional que han portat a terme processos de remuncipalització. Aquestes remunicipalitzacions seran tractades com un estudi de cas i es facilitarà informació detallada dels processos, eines i literatura.

-          Materials i eines que han utilitzat els municipis, d’àmbit estatal, en el procés de remunicipalització.

-          Aportacions temàtiques generades per experts, acadèmics i professionals:

  • Metodologies d’avaluació prèvia
  • Metodologies d’avaluació d’implantació i funcionament
  • Impacte en els recursos humans
  • Anàlisis dels processos conflictius  
  • Metodologies de valoració en matèria patrimonial

-          Blog d’experiències.

El blog es configura com una plataforma d’intercanvi d’experiències pràctiques i visions personals, firmades a títol personal. Tot i que serà un espai moderat, la Fundació no serà responsable del contingut ni de les opinions de les contribucions. No es preveu que incorpori la possibilitat d’introduir comentaris.