Política de cookies

La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals (d'ara endavant, "Fundació Carles Pi i Sunyer") pot utilitzar cookies de tercers o propis al portal web Remunicipalitzacions.com (d'ara endavant “el portal”), per això t'informem que la present política s'entendrà acceptada amb la mera navegació, ús de la pàgina o pulsació del botó d'acceptació del bàner.

Amb la finalitat de crear una experiència d'usuari més segura i senzilla, des de La Fundació Carles Pi i Sunyer advertim que s'han instal·lat dispositius d'emmagatzematge i rastreig comunament denominats com "cookies".
En tot cas, advertim que independent que la propietat de les cookies sigui de tercers o del proveïdor, o siguin els tercers els qui decideixin sobre la informació i usos pels quals és obtinguda, processada i tractada, tenim el control de la informació obtinguda i processada a través d'aquestes.

QUÈ ÉS UNA COOKIE?
Una cookie és un dispositiu d'emmagatzematge i rastreig que es descarrega en l'ordinador de l'usuari en accedir a determinats llocs web, com per exemple la pàgina en la qual es troba actualment. Les cookies permeten al titular del lloc web, o als tercers que les instal·lessin, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les preferències o patrons de navegació d'un usuari o del seu equip.

QUI UTILITZA AQUESTES COOKIES?
Les cookies descrites a l'apartat anterior, íntegrament són utilitzades per poder comptabilitzar el nombre de subscriptors al portal, i saber quins són els temes que desperten més interès als seus usuaris. També serveixen per obtenir estadístiques del web mitjançant Google Analytics.