Política de privadesa

QUI SOM?
Aquí tens tota la informació que pots necessitar sobre les dades de qui tracta i emmagatzema les teves dades:

Responsable de tractament: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, d'ara endavant "Fundació Carles Pi i Sunyer"
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 491 (casa Golferichs), Barcelona
NIF: G-58302175
Correu de contacte: fundacio@pisunyer.org

A l'efecte de la present política serà considerat usuari tot aquell que accedeixi de forma registrada o no al web Remunicipalitzacions.com (d'ara endavant “el portal”).

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
T'informem que, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, la teva acceptació d'aquesta política de privacitat a través de qualsevol de les formes en la qual t'ho permetem, implica que consents expressament el tractament de dades que realitzem a través del portal amb les finalitats que més endavant podràs veure.
Així mateix, no et preocupis si en algun moment volguessis que deixem de tractar o processar les teves dades, ja que podràs realitzar-ho posant-te en contacte amb nosaltres.

A la Fundació Carles Pi i Sunyer complim a tot moment amb els principis de tractament de dades, tals com: licitud, lleialtat i transparència, limitació de les finalitats, minimització i exactitud de les dades, conservació limitada de les dades. A més a la Fundació Carles Pi i Sunyer apliquem i revisem l'eficiència de les mesures de seguretat jurídica-organitzatives i tecnològiques necessàries perquè les teves dades sempre estiguin segures, tant durant com després de la nostra relació.
Finalment, la informació que demanem és necessària per crear un entorn funcional i agradable, de manera que tots puguem confiar en tots. És per això per la qual cosa hauràs d'assegurar-te que les dades que aportes siguin veraces i completes; així com de no falsejar la informació, ja que en el cas contrari podries ser responsable per qualsevol dany o perjudici, tant directe com a indirecte que es pugui derivar de la inexactitud de les dades.

QUINES DADES RECOPILEM?
Aquí podràs comprovar les categories de dades que tractem:

Dades identificatives de la persona (nom, cognom, correu electrònic, telèfon i institució) per efectuar la sol·licitud de registre.

PER A QUÈ USEM LES DADES?
La raó per la qual tractem les teves dades, és perquè aquestes són necessàries perquè pugueu formar part del portal i donar-vos el servei que aquest us ofereix.

La Fundació Carles Pi i Sunyer informa que, a més de la gestió del portal, tractem les dades pel següent:

CONSERVEM DADES? EN QUINS CASOS?
No ens interessa mantenir les dades o conservar-les per més temps del que necessitem. A la Fundació Carles Pi i Sunyer la conservació de les dades estarà vigent, mentre perduri la relació entre l'USUARI i nosaltres, o mentre aquestes siguin necessàries per a l'acompliment de les finalitats abans descrites. En el cas que aquestes poguessin ser necessàries per a l'acompliment d'obligacions legals o per a l'atenció de reclamacions i exercicis de drets, les dades tractades seran conservades, almenys, durant els períodes marcats en les corresponents legislacions. Els períodes als quals es fa referència són: caducitat de l'acció; prescripció dels drets d'acció i reclamació; prescripció de sancions, faltes o delictes; inexistència de l'obligació legal que motiva la conservació, etc.

COMPARTIM DADES?
A la Fundació Carles Pi i Sunyer no tenim cap previsió de compartir o comunicar dades a tercers. En tot cas, si calgués compartir dades pel compliment de qualsevol obligació legal o de qualsevol altre tipus, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política, s'accepta també aquest extrem. No obstant això, sigui el cas que s'hagués de compartir dades per a finalitats diferents de les declarades, sol·licitarem el vostre consentiment exprés mitjançant l'actualització de la Política de Privadesa o correu electrònic.

SEGURETAT DE LES MEVES DADES
A la Fundació Carles Pi i Sunyer la seguretat les teves dades és primordial, per això les tractem sota els estàndards de seguretat aplicables, mitjançant la implementació de les mesures jurídic organitzatives que apareixen recollides en la legislació vigent, o que hàgim considerat aplicar atenent al risc mitjà de producció de pèrdues, alteracions, o sostraccions de dades.

DRETS DE L'INTERESSAT
Aquests són els teus drets, i qualsevol d'ells pot ser exercitat lliurement i per mitjans que permetin certificar l'enviament i la recepció, tals com el correu electrònic o el correu postal:

 • Accedir o conèixer les dades que estan sent objecte de tractament, i el concret tractament que s'està realitzant –accés i transparència-. Rectificar o suprimir (dret a l'oblit) les dades aportades –veracitat, exactitud, pertinència de les dades-.
 • Sol·licitar la limitació en el seu tractament –limitació del tractament-.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades amb determinades finalitats.
 • No ser objecte de l'elaboració de perfils per mitjans automàtics o decisions automàtiques amb repercussions jurídiques o similars.
 • Requerir la portabilitat de les seves dades –trasllat d'aquests a un altre responsable-.
 • Retirar el consentiment respecte d'alguna de les finalitats, però no totes, per les quals es tractin les dades.
 • Presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A continuació, aquests són els mitjans pels quals pots posar-te en contacte amb nosaltres:

 • Correu electrònic: fundacio@pisunyer.org
 • Correu postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 491 (casa Golferichs), 08015 Barcelona

Tingues en compte que les teves sol·licituds han de complir uns requisits mínims tals com:

 • Sol·licitud sobre l'exercici de drets (que podràs trobar més a baix).
 • Especificació del dret que es desitja exercir.
 • Còpia de document acreditatiu de la identitat.
 • Mitjà de comunicació al que es desitja que enviem les notificacions relatives a l'exercici del dret.

REVISIONS
A la Fundació Carles Pi i Sunyer ens reservem el dret de realitzar tots aquells canvis i modificacions que entenguem convenients per a la millora del portal, així com a les condicions d'ús d'aquest, condicions de venda, política de privadesa, i política de cookies. Aquestes modificacions, sobretot les referents a la política de privadesa, que seran notificades per tal de poder-les acceptar. Per això, recomanem la lectura de la present Política de Privadesa periòdicament.