Sobre el projecte

El centre de recursos sobre la remunicipalització de serveis públics és un espai dedicat a recollir i sistematitzar eines útils al servei d’aquells ens que han decidit o volen valorar les possibilitats per a reinternalitzar un servei. L’aspiració és que el centre sigui un espai neutre on es pugui accedir a informació vàlida i aplicable sobre aquesta matèria i que generi un espai de trobada entre els diferents sectors i actors interessats.

Més informació

Documents