Tornar

Acord de Ple - Aprovar la prestació del servei d'estacionament de vehicles de l'aparcament públic Centre Històric-Mercat Central i encarregar-ne la prestació a l'empresa municipal EMT, SAU, Mitjà Propi.

Tornar